Dr. Tóth Árpád: „Mert törvény az anyai szó, gravitáció”Szíjjártó Jenő, a szlovákiai magyarság zeneszerzőjének élete és munkássága

Szíjjártó Jenőt a szerző a XX. század legkarakteresebb határon túli magyar művészei közé sorolja: Kizárólag felvidéki magyar népdalokat gyűjtött és szinte csak azokat dolgozott fel, majd’ mindegyik versfeldolgozása szlovákiai magyar költő versére íródott, darabjait pedig túlnyomórészt szlovákiai magyar együtteseknek komponálta. Egész életét kisebbségi nemzetének szolgálatába állította.Életművének megismertetését amiatt is fontosnak tartja, mert azon kevés zeneszerzők közé tartozik a XX. század magyar kóruskomponistái között, akik egyedi hanggal színesítették századunk gazdag zeneirodalmát.
Szíjjártó Jenő vezénylés-didaktikai értekezésének értékelésére, zeneműveinek csoportosítására, elemzésére, stílusjegyeinek definiálására e dolgozat tekinthető a legelső kísérletnek. Az elemzésekkel megszerzett ismeretanyag fényében két merőben eltérő, időben különböző hosszúságú, a művek számát tekintve azonban arányosnak mondható zeneszerzői korszakát állapította meg Tóth Árpád, melyeknek stiláris jellemzőit egy-egy külön fejezetben tárgyalta. Szintén e dolgozat keretei között történt először kísérlet a zeneszerző népdalfeldolgozásainak alapjául szolgáló összes dal (tehát nemcsak az általa gyűjtöttek) visszakeresésére.
Hét évet felölelő kutatás eredményét tartja kezében a tisztelt Olvasó. Megírásával a szerző tisztelegni kívánt a szlovákiai magyar kultúrának és mindazoknak, akik annak életben maradásában tevékeny részt vállaltak, valamint virágzásáért a mai napig erőfeszítéseket tesznek. (MEDIAN, 2012)