kiadó és produceri iroda

Hónap: 2010 június 1 / 2 oldal

Júniusi irodalmi karaván – sajtóvisszhang

Vajdasági felolvasókörutat tartott a pozsonyi Szőrös Kő folyóirat

A lendvai Muratáj decemberi, a kolozsvári Korunk márciusi és a csíkszeredai Székelyföld irodalmi folyóirat áprilisi felolvasókörútja után 2010. június 16-a és 20-a között a pozsonyi Szőrös Kő irodalmi, művészeti, kritikai lap munkatársai látogattak el a Vajdaságba.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – műveltség mindenkinek programjának keretében az Irodalmi Karaván első állomása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium volt, ahonnan Bácsfeketehegyre, a Kozma Lajos Könyvtárba látogattak a felvidéki vendégek.

Másnap a Zentai Gimnázium diákjainak vendégei voltak, majd a csókái Művelődési Ház előcsarnokában irodalmi matinét tartottak este pedig a Zentai Alkotóházban mutatkoztak be Beszédes István helybeli költő közreműködésével.

Június 18-án a felvidéki írócsoport az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetbe látogatott, felkereste a Híd és a Létünk folyóiratok szerkesztőségét, este pedig az adai Szarvas Gábor Könyvtárban vendégeskedett.

A felolvasókörútnak nyugat- és dél-bácskai állomásai is voltak. Először a zombori Magyar Polgári Kaszinó, ezt követően a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fogadta az irodalmi karaván utasait, akik innen Apatinon és Gomboson át a bácsi várhoz utaztak, majd megtekintették a bodani pravoszláv barokk kolostort, a doroszlói szentkutat, Herceg János és Fehér Ferenc egykori házába látogatva pedig tisztelegtek a vajdasági magyar irodalom két rangos képviselőjének emléke előtt. Mint azt Fekete J. Józseftől, a találkozó zombori házigazdájától hallottuk, a beszélgetés során egyebek

között szó volt az anyaországon kívüli térségek magyar érdekeltségű intézményeinek és civil szerveződéseinek pillanatyni sorskérdéseiről, elsősorban a pénzelésről. A határon túli magyarok találkozói, köztük az irodalmi karaván is lehetőséget nyújt a helyi stratégiák bővítéséhez az egymás gyakorlatából legalkalmazhatóbbnak vélt változatok megismerése révén.

A rendezvénysorozat célja az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai és a muravidéki, azaz a határon túli kortárs magyar irodalom értékeinek vajdasági megjelenítése és népszerűsítése; térben és időben változó olvasóközönségünk (fiatalok és idősek, tömbben és szórványban, anyanyelvi és idegen nyelvi közegben élők) középpontba helyezése; valamint a vajdasági magyarság, mindenekelőtt a tanulóifjúság és a fiatalabb nemzedék körében az anyanyelvű szóbeliség és írásbeliség minőségi kulturális értékeinek a tudatosítása. FCZs.

Dunatáj, 2010. június 30.

MICROGRAMMA

MICROGRAMMA kiadó, honlapfejlesztő és szoftverszolgáltató cég

A Kiskakas újra a DMT győztese…


A 2010-es Duna Menti Tavaszon  fõdíjat kapott a tornaljai Kincskeresõk Színjátszó Csoport A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. színjátékkal, rendezte: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsanna.
A hírek szerint én írtam, és a Csupa főszerep c. tavalyi kötetemből való a darab – ha igaz, hívjatok meg, gyerekek, szívesen megnézem és elbeszélgetek róla, ha nem az én darabom, hanem magatok dramatizáltátok, akkor is érdekel, sőt!… 🙂

(Forrás: http://www.tornalja.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=377 és Kamenár Éva)


Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet • http://www.vmmi.org/

Irodalmi Karavánnal a Vajdaságban

A Magyar Szó Üveggolyó melléklete és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (www.vmmi.org) az Irodalmi Karaván című rendezvénysorozathoz fűződő irodalmi játékában hétfőnként adnak közre egy-egy szöveget, amelyet az Irodalmi Karaván aktuális vendégei állítanak össze (ebben a hónapban a pozsonyi Szőrös Kő munkatársai), és feltesznek egy kérdést is a szöveggel kapcsolatban. A játék résztvevőinek a kérdésre adott helyes választ kell elküldeniük a VMMI címére (24400 Zenta, Posta u. 18.), illetve a zangi@vmmi.org villámpostacímre Irodalmi Karaván megjelöléssel. Kérjük, a válaszolók tüntessék fel nevüket és pontos lakcímüket! Már egy kérdésre adott helyes válasszal is nyerhet bárki! A helyesen válaszolók között könyvcsomagokat sorsolunk ki!
Várjuk megfejtéseiket!

Történelem a tűzhelyen

Mikola Anikó: Történelem a tűzhelyen (Mikola Anikó riportsorozata 1975–76-ból, amely a c. hetilap hasábjain látott napvilágot).
Válogatta és összeállította: H. Mészáros Erzsébet. M. Nagy László archív fotóival. (Fűzve, 148×210 mm, 72 oldal, ára: 7.- €)

„Nem arra vállalkoztam, hogy pontos szociográfiai felmérést végezzek az ország magyarlakta területén. Ez szakember dolga lenne. Inkább élménybeszámolónak szánom ezt a sorozatot. Egy-egy tájegység jellegzetes ételeiről, főzési, sütési szokásairól beszélgettem a nagymamákkal és a dédmamákkal. E beszélgetések élményét szeretném megosztani az olvasókkal. És amennyire csak írásban lehetséges, visszaadni a tájszólásukat is. Azt a kincset, amely szintén tűnőfélben van.”
„Miközben az ételhagyományokat térképeztem, sokat gondolkoztam a tapasztaltakon, és újra csak azt mondom, és nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ezek az értékeink úgy csorognak ki a kezünk közül, mint a nyitott tenyérből a víz… Mindenütt meg kellene őrizni legalább mutatóba valamit abból, ami helyi, ami jellegzetes, hogy az utókor emlékezhessen és emlékeztethessen.” (Mikola Anikó)
„Ezért a gyűjtésért Mikola Anikóé az érdem, de köszönet jár érte Gágyor Péternek is. (…) Nem Anikón múlott, hogy több helyszínre nem juthatott el. Amit összegyűjtött, így is ajándék. Ahogyan nyelvünk zenéjét, az egymásba fűzött szavak ritmusát ízlelgeti, s papírra veti, ott van benne az áhítat, amellyel az emberi lélek nagyságában, szépségében gyönyörködött. Olvassuk olyan szeretettel, ahogyan ő átnyújtotta nekünk.” (H. Mészáros Erzsébet)


Utószó

„Nincsenek véletlenek. A sorsokat meghatározó, a mesebeli útválasztást eldöntő események szorítását mindenki jelleme, embersége, értékrendje szerint éli meg. Mikola Anikó azokban az években keresett befogadó munkatársi közösséget a szerkesztőségében, amikor ott is, mint az ország egész társadalmában, a legsúlyosabb politikai összecsapások, változások zajlottak, s a máról holnapra létezés bizonytalanságát élte évekig a magyar családok, asszonyok hetilapja. (Ezt a lapot a Szlovák Nőszövetség adta ki, szigorúan felügyelve, hogy nacionalista »túlkapások«, »felhangok« ne kerüljenek bele.) Az ún. »konszolidáció« időszaka volt ez, amikor számos hazai magyar író is a »feketelistán« szerepelt, hatvannyolcas magatartásáért, állásfoglalásáért szilenciumra ítéltetett.

A magyar hetilapok összevonását még csak felfüggesztették, de nem vonták vissza. A megmaradás, a »bizonyítás« érdekében az éppen időszerű politikumból kellett a legtöbbet publikálni, s ennek a mércéjével mérettetett meg a többi írás is, hogy nem érdemtelenül pazarolják-e a lap hetenkénti kiadására a papírt, a nyomdaköltségeket. Több mint harmincnégy év távlatából nézve, szinte hihetetlen, hogy minden időszerű demagóg felhang nélkül közlésre kerülhetett ez a sorozat, a Történelem a tűzhelyen. Az anyaggyűjtés ehhez, egyáltalán nem volt egyszerű, az »építő« riportokhoz igényelhető kiadói szolgálati kocsi, a riportert kísérő fényképész itt szinte szóba sem jöhetett. Esetleg további munkatárs nevére, más úti célt megjelölve (a jóváhagyást a kiadó igazgatója adhatta meg) juthatott el szolgálati kocsin néha-néha a kiválasztott helyszínre a gyűjtő. Akkor még, ebben a kiadóban, saját kocsi használata szóba sem jöhetett, meg Mikola Anikónak nem is volt saját kocsija…

Mintha nem dúlna ez az idegeket emésztő küzdelem, nem gyötörne mindenkit a minden napunkat átjáró félelem, vajon mit találnak megint, melyik sorba, szóba, címbe kötnek bele, s mi lesz a következménye, Anikó úgy járta autóbuszon, vonattal az országot, s gyűjtötte, írta, amíg ideje, ereje volt, magnó vagy fényképész nélkül, amire rátalált.

Ezért a gyűjtésért Mikola Anikóé az érdem, de köszönet jár érte Gágyor Péternek is. Ő volt az, aki az akkor még a kecsua indiánokért lelkesedő Mikola Anikót egyszerűen legorombította, mondván, sokkal közelebb is lenne mit csodálni, feltárni, ha venné a fáradságot, hogy a saját hagyományainkat közelebbről megismerje. És Anikó, aki szó nélkül hallgatta a péteri dörgedelmeket, ha nem is akkor rögtön, de amint módja lett rá, néhány hónap múlva elindult, hogy bekopogtasson a legöregebb falusi házakba, s élőben hallgassa, amit elmesélnek neki. És összegyűjtött mindent, amit az akkori körülmények között tudott. Hogy Mohiba is elment, az talán megérzés volt, hiszen nincsen már Mohi. Hogy mit jelentett a számunkra, azt az ott gyűjtöttek is szemléltetik.

Nem Anikón múlott, hogy több helyszínre nem juthatott el. Ez is ajándék. Ahogyan nyelvünk zenéjét, az egymásba fűzött szavak ritmusát ízlelgeti, s papírra veti, ott van benne az áhítat, amellyel az emberi lélek nagyságában, szépségében gyönyörködött. Olvassuk olyan szeretettel, ahogyan ő átnyújtotta nekünk.”


H. Mészáros Erzsébet
Pozsony, 2010

A 2008-as rétesfesztivál a Heizer TV-ben

Most találtam a világhálón, aki akarja, megnézheti!
A videó a 2008-as rétesfesztiválon készült riportösszeállítás, amelyet a Heizer TV sugárzott az eseményről. Riporter: Haraszti Mária, operatőr, szerkesztő és vágó Czibula Csaba.

Irodalmi karaván a Vajdaságban

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet IRODALMI KARAVÁN című júniusi felolvasókörútjának vendégei az ungvári Együtt című irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat és a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat munkatársai. Vendégünk lesz a Felvidékről Balázs F. Attila író, költő, műfordító, szerkesztő, a Szőrös Kő kiadója, Haraszti Mária író, a lap volt főszerkesztője, előadóművész és Hudák Katalin költő, verséneklő, szerkesztő, továbbá Kárpátaljáról Dupka György költő, közíró, az Együtt felelős kiadója, igazgatója és Zubánics László író, szerkesztő. A FELOLVASÓKÖRÚT ÁLLOMÁSAI:

Június 16., szerda. Zenta, Bácsfeketehegy
16.00 óra Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
19.00 óra Bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtár
Június 17., csütörtök. Zenta, Csóka
12.00 óra Zentai Gimnázium
17.00 óra A csókai Művelődési Ház előcsarnoka
19.00 óra Zentai Alkotóház
Június 18., péntek. Újvidék, Ada
10.00 óra Újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet, a Híd és a Létünk szerkesztősége
18.00 óra Adai Szarvas Gábor Könyvtár
Június 19., szombat. Nyugat-Bácska
10.00 óra Zombori Magyar Polgári Kaszinó
12.00 óra Bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
13.00 óra Apatin, Gombos, Bács, Bođani, Doroszló
Partnerszervezetünk a zEtna Kiadó
Társszervezőnk a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtár és Feketics Művelődési Egyesület, a Zentai Gimnázium, a csókai Művelődési és
Oktatási Központ, a zentai Városi Könyvtár, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet, a zombori Magyar Polgári Kaszinó és Berta Ferenc Zsebszínház, valamint a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület

Röffencs Pista kalandjai

Megjelent Kovács Barnabás-Elek Sándor: Röffencs Pista kalandjai című illusztrált mesekönyv.
Keresse a jobb könyvesboltokban vagy a terjesztőnél!

(A mesékkel Mese, mese, mátka rovatunkban megismerkedhetnek kedves Olvasóink.)

Táblás kötés, B5, 24 színes oldal. Bolti ára: 6.- €

Bíró Szabolcs a Tündérkertben

Bíró Szabolcs: SUB ROSA (könyvbemutató)
Bíró Szabolcs, a „székirodalom” megteremtője legújabb regényét mutatja be! A Csak Van együttes fellépése előtt 2010. június 19-én a Tündérkert Fesztivál keretein belül a Sárga kastélyban 16:00 és 21:00 között.
A Sub Rosa művészettörténeti thriller, mely elsősorban Európa kultúrájára támaszkodik, ismerős és viszonylag közeli, mégis varázslatos, misztikus helyeken barangol. Az író komoly történelmi adatokat elegyített meseszerű, izgalmas elemekkel, így tiszteleg új könyvével az író-óriás, Umberto Eco előtt. (MEDIAN, Pozsony 2010) Beszélgetőtárs: Póda Erzsébet
Fellépnek még: Ardea, Csak Van, Everheat, MoustacheVIDEÓ: http://www.youtube.com/watch?v=hjNryNIiJu4&feature=player_embedded

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén