Dolán György – könyvbe zárva
Dátum: 2008-05-22 15:34 Szerző: szabadujsag

Kultúra 2008-19, május 7.
Dolán György festőművész tavaly ünnepelte 55. születésnapját. Ebből az alkalomból jelentette meg a Median Kiadó azt az ötnyelvű (angol, francia, magyar, német, szlovák) albumot, amely reprodukciók és fotók segítségével mutatja be a művész munkásságát és életének jelentősebb eseményeit. Mint ismeretes, Dolán éveket töltött Líbiában a múlt század nyolcvanas éveiben, és ez jelentősen meghatározta szemléletmódját, sőt, új technikai eszközök alkalmazására is ösztönözte őt.

Dolán György a hagyományos festési eljárások mellett szívesen alkalmaz kombinált technikákat is, képeit egy-egy szakóca, pattintott kődarab vagy kőzettöredék felragasztásával térhatásúvá alakítja, de nem idegenkedik az installációktól sem, amelyek különösen pályájának legújabb szakaszát jellemzik. A kötetben elsősorban azoknak az alkotásainak a felvételeit láthatjuk, amelyeket Mosonmagyaróvárott, illetve a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában állított ki két-három esztendeje. Emellett fotók sokasága utal mozgalmas életére, hiszen az alkotómunka mellett jut ideje a szervezésre is (a művésztelepek, pl. a pati Sympat létrehozására), ezenkívül pedig korábban muzsikusként is bemutatkozott Bárdos Ágnes előadóművész műsorában. A kötet bevezető tanulmányát Eva Trojanová jegyzi, és egyik kiállításának címét kölcsönözte írása fölé: Feket foltok (a világ sakktábláján). Ebben egyebek mellett a következőket olvashatjuk (Ravasz Éva tolmácsolásában): „Dolán György alkotásaiban az emberi lét lényege és értelme körüli kérdéseket mindenfajta burkoltság, allegória nélkül, egyértelmű szimbolikával és időszerű képzőművészeti formával fogalmazza meg. Mai képzőművészeti megfogalmazásukhoz kissé talán kerülő úton jutott el, a mezolit és a neolit prehisztorikus kultúráinak megismerésén és az azon időkből származó műtárgyak szenvedélyes gyűjtésén keresztül. A talált tárgyakat bekomponálta az éppen készülő műveibe, a képekbe és az objektumokba (…) Életműve terjedelmes és sokrétű. A feldolgozott motívumok és témák újra és újra megjelennek a képekben, reliefekben, az objektumokban, installációkban és a performenszekben. A kifejező eszközök széles tárát beleszövi mindenbe, a színektől kezdve a téren, mozgáson, hangon, fényen, vízen keresztül egészen egyéb médiáig. A különböző elemek műtárgyba való applikációja és integrációja során kezdetektől fogva felhasználja az ellentétes találkozások összekötő erejét és szimbolikáját, némi dadaisztikus mellékízzel. A reális tárgyakat furcsa, nem szokványos pozíciókban helyezi el, hogy így is hangsúlyozza létezésük abszurditását, felhasználását és következményeit.”
A kötetben található felvételek nagy részét Drozd Milán komáromi fotós készítette, illetve a művész archívumából származnak. A könyv szép kivitelezése az érsekújvári AZ Print Kft. munkájának is érdeme.