Varga Frigyes „Szákállás az ekecsi Nap alatt” című, frissen megjelent regényét mutatták be az olvasóknak 2010. augusztus 14-én, szombaton a református templom kertjében szervezett gazdag programot kínáló Családi Nap keretében Apácaszakállason. A könyv érdekessége, hogy az önéletrajzi indíttatású regény kerettörténetébe a két, mára egy közigazgatási egységet alkotó falu – Apácaszakállas és Ekecs – történetét felölelő eredetmondákat, meséket, történelmi adatokat, eseményeket sző a szerző, időrendi sorrendben. E történetek által a honfoglalástól a II. világháború utáni évekig nyomon követhető a községek, illetve a tágabb szülõföld, a Csallóköz és részben Mátyusföld története is. Gazdag forrásanyag és tanulságos korkép. A következő találkozókra 2010. szeptember 23-án az apácaszakállasi, majd október 14-én az ekecsi művelődési házban kerül sor, ahol beszélgetésre is alkalom nyílik.

Balról: Somogyi Alfréd református lelkész, a Családi Nap szervezője; Varga Frigyes író, pedagógus; Polák László polgármester, pedagógus a rendezvényen

Dedikálásra váró egykori diákok, gyermekeik és unokáik...