Varga Frigyes dedikálja könyvétVarga Frigyes „Szákállás az ekecsi Nap alatt” című, frissen megjelent regényét mutatták be az olvasóknak 2010. augusztus 14-én, szombaton a református templom kertjében szervezett gazdag programot kínáló Családi Nap keretében Apácaszakállason. A könyv érdekessége, hogy az önéletrajzi indíttatású regény kerettörténetébe a két, mára egy közigazgatási egységet alkotó falu – Apácaszakállas és Ekecs – történetét felölelõ eredetmondákat, meséket, történelmi adatokat, eseményeket szõ a szerzõ, idõrendi sorrendben. E történetek által a honfoglalástól a II. világháború utáni évekig nyomon követhetõ a községek, illetve a tágabb szülõföld, a Csallóköz és részben Mátyusföld története is. Gazdag forrásanyag és tanulságos korkép. A következõ találkozóra októberben kerül sor az ekecsi művelõdési házban, ahol beszélgetésre is alkalom nyílik.
Sajtó: http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=23821&Itemid=46