Vajdasági felolvasókörutat tartott a pozsonyi Szőrös Kő folyóirat

A lendvai Muratáj decemberi, a kolozsvári Korunk márciusi és a csíkszeredai Székelyföld irodalmi folyóirat áprilisi felolvasókörútja után 2010. június 16-a és 20-a között a pozsonyi Szőrös Kő irodalmi, művészeti, kritikai lap munkatársai látogattak el a Vajdaságba.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Új tudás – műveltség mindenkinek programjának keretében az Irodalmi Karaván első állomása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium volt, ahonnan Bácsfeketehegyre, a Kozma Lajos Könyvtárba látogattak a felvidéki vendégek.

Másnap a Zentai Gimnázium diákjainak vendégei voltak, majd a csókái Művelődési Ház előcsarnokában irodalmi matinét tartottak este pedig a Zentai Alkotóházban mutatkoztak be Beszédes István helybeli költő közreműködésével.

Június 18-án a felvidéki írócsoport az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetbe látogatott, felkereste a Híd és a Létünk folyóiratok szerkesztőségét, este pedig az adai Szarvas Gábor Könyvtárban vendégeskedett.

A felolvasókörútnak nyugat- és dél-bácskai állomásai is voltak. Először a zombori Magyar Polgári Kaszinó, ezt követően a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fogadta az irodalmi karaván utasait, akik innen Apatinon és Gomboson át a bácsi várhoz utaztak, majd megtekintették a bodani pravoszláv barokk kolostort, a doroszlói szentkutat, Herceg János és Fehér Ferenc egykori házába látogatva pedig tisztelegtek a vajdasági magyar irodalom két rangos képviselőjének emléke előtt. Mint azt Fekete J. Józseftől, a találkozó zombori házigazdájától hallottuk, a beszélgetés során egyebek

között szó volt az anyaországon kívüli térségek magyar érdekeltségű intézményeinek és civil szerveződéseinek pillanatyni sorskérdéseiről, elsősorban a pénzelésről. A határon túli magyarok találkozói, köztük az irodalmi karaván is lehetőséget nyújt a helyi stratégiák bővítéséhez az egymás gyakorlatából legalkalmazhatóbbnak vélt változatok megismerése révén.

A rendezvénysorozat célja az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai és a muravidéki, azaz a határon túli kortárs magyar irodalom értékeinek vajdasági megjelenítése és népszerűsítése; térben és időben változó olvasóközönségünk (fiatalok és idősek, tömbben és szórványban, anyanyelvi és idegen nyelvi közegben élők) középpontba helyezése; valamint a vajdasági magyarság, mindenekelőtt a tanulóifjúság és a fiatalabb nemzedék körében az anyanyelvű szóbeliség és írásbeliség minőségi kulturális értékeinek a tudatosítása. FCZs.

Dunatáj, 2010. június 30.